Loading...

obsługa księgowa spółek

profesjonalizm i precyzja

Nasza oferta w zakresie obsługi księgowej spółek to gwarancja profesjonalizmu i precyzji w każdym aspekcie. W AM Finanse skupiamy się na zapewnieniu kompleksowej obsługi księgowej, dostosowanej do potrzeb i specyfiki działalności każdej spółki.

Nasz zespół specjalistów zajmuje się prowadzeniem pełnej księgowości, przygotowywaniem sprawozdań finansowych oraz optymalizacją podatkową. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wiedzy, możemy zapewnić naszym klientom spokój ducha i pewność, że ich sprawy księgowe są w najlepszych rękach.

NASZE USŁUGI

TWOJA PRZEWAGA NA RYNKU

1. Ewidencje zdarzeń gospodarczych w KPiR: Skrupulatne rejestrowanie wszystkich operacji w księdze przychodów i rozchodów, zapewniające dokładność i zgodność z przepisami.

2. Kompleksowa ewidencja finansowo-księgowa: Obszerna rejestracja zdarzeń gospodarczych w systemie księgowym, obejmująca zakupy, sprzedaż, operacje bankowe oraz pełną obsługę płacową.

3. Aktualizacja danych księgowych: Bieżące aktualizacje w systemie księgowym, gwarantujące aktualność danych i poprawność ewidencji.

4. Sporządzanie not korygujących: Precyzyjne przygotowywanie dokumentów korygujących, zapewniających zgodność z aktualnymi wymogami i regulacjami.

5. Ewidencja środków trwałych: Dokładne prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z obowiązującymi standardami.

6. Ewidencje analityczne: Staranne prowadzenie ewidencji analitycznych rozrachunków z dostawcami, odbiorcami oraz pracownikami.

7. Przygotowywanie dokumentacji księgowej: Sporządzanie różnorodnych dokumentów księgowych, w tym dzienników, specyfikacji i zestawień finansowych.

8. Kalkulacja zaliczek podatku dochodowego: Dokładne przygotowywanie kalkulacji zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi.

9. Obsługa deklaracji JPK i VAT: Kompleksowe przygotowywanie i wysyłka deklaracji oraz plików JPK z tytułu podatku od towarów i usług.

10. Przygotowanie informacji podsumowującej VAT-UE: Dokładne sporządzanie informacji podsumowujących dla celów VAT-UE.

11. Sprawozdawczość do GUS: Dostarczanie danych księgowych oraz płacowo-kadrowych do Głównego Urzędu Statystycznego. 12. Bieżąca korespondencja z klientem: Zapewnienie stałego kontaktu i współpracy z klientami w celu aktualizacji i konsultacji.

13. Przygotowywanie raportów zarządczych: Tworzenie uproszczonych raportów zarządczych, w tym rachunku zysków i strat oraz zestawień obrotów i sald kont

14. Obsługa ZUS właściciela i pracowników: Kompleksowa obsługa związana z ubezpieczeniami społecznymi, w tym składanie deklaracji i dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zarówno dla właścicieli firm, jak i ich pracowników

KAŻDA Z USŁUG JEST DOSTOSOWYWANA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA
POZWALA TO NA OPTYMALNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY.

obsługa jdg

obsługa jdg

indywidualne rozwiązania dla przedsiębiorców

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę księgową dla Jednoosobowych Działalności Gospodarczych (JDG). Rozumiemy wyzwania, przed jakimi stoją indywidualni przedsiębiorcy i dostosowujemy nasze usługi do ich unikalnych potrzeb.

Oferujemy pełen zakres usług księgowych, od ewidencjonowania transakcji po optymalizację podatkową, aby zapewnić, że Państwa działalność jest prowadzona efektywnie i zgodnie z przepisami. Naszym celem jest odciążenie przedsiębiorców od złożonych kwestii księgowych i podarowanie im więcej czasu na rozwój własnego biznesu.

NASZE USŁUGI

TWOJA PRZEWAGA NA RYNKU

1. Ewidencje zdarzeń gospodarczych w KPiR: Dokładne rejestrowanie wszystkich transakcji, zgodnie z przepisami podatkowymi.

2. Rozliczenia i deklaracje VAT: Sporządzanie dokumentacji podatkowej związanej z VAT, w tym ewidencja środków trwałych i raporty podatkowe.

3. Rozliczenia podatku od osób fizycznych: Przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych dla osób fizycznych.

4. Rozliczenia podatku PCC: Kompleksowe sporządzanie rozliczeń i deklaracji związanych z podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

5. Raporty finansowe dla GUS: Tworzenie raportów finansowo-księgowych dla celów statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego.

6. Wsparcie przy kontrolach podatkowych: Składanie wyjaśnień w imieniu klienta do organów podatkowych, na podstawie pełnomocnictwa.

7. Informacje o przepisach prawa podatkowego: Udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawa podatkowego dotyczących działalności gospodarczej.

KAŻDA Z USŁUG JEST DOSTOSOWYWANA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA
ZAPEWNIA TO KOMPLEKSOWĄ I SKUTECZNĄ OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ.

POZNAJ JAKOŚĆ NASZYCH USŁUG

DOWIEDZ SIĘ JAK PRACUJEMY

Kontakt

AM FINANSE SP. Z O.O.

PLAC BANKOWY 2
00-095 WARSZAWA

NIP: 8943094711
REGON: 366395437
KRS: 0000659867

Adres korespondencyjny:
ul. Wrocławska 24A
55-040 Bielany Wrocławskie