Loading...

kadry i płace

efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi

W AM Finanse świadczymy usługi w zakresie kadr i płac, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w każdej firmie. Nasze usługi obejmują szeroki zakres działań, począwszy od procesowania list płac, poprzez zarządzanie umowami pracowniczymi, aż po doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy.

Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości aktualnych przepisów, zapewniamy, że wszystkie aspekty kadrowe i płacowe są obsługiwane profesjonalnie, efektywnie i zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Naszym celem jest odciążenie pracodawców od złożonych kwestii związanych z zarządzaniem personelem, aby mogli skupić się na kluczowych aspektach swojej działalności.

Usługi w zakresie kadr

Twoja Przewaga na Rynku

1. Prowadzenie Akt Osobowych Pracowników: Zapewniamy staranne zarządzanie i utrzymanie kompletnych akt osobowych, włączając w to wszystkie niezbędne dokumenty i informacje.

2. Dokumentacja Zatrudnienia: Przygotowujemy wszelkie dokumenty związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, w tym aneksy do umów.

3. Planowanie Kalendarza Pracowniczego: Oferujemy zarządzanie urlopami, w tym wypoczynkowymi, macierzyńskimi i zwolnieniami chorobowymi, zapewniając tym samym skuteczne planowanie czasu pracy.

4. Monitorowanie Ważności Badań Lekarskich i Szkoleń BHP: Prowadzimy rejestr i śledzimy terminy badań lekarskich oraz szkoleń BHP, gwarantując ich aktualność.

5. Kompleksowa Dokumentacja Pracowników: Tworzymy pełną dokumentację pracowniczą, zapewniając, że wszystkie wymagane informacje są dostępne i zaktualizowane.

 

 

6. Analiza Sytuacji Firmy i Regulaminy: Przeprowadzamy analizę sytuacji firmy i opracowujemy regulaminy pracy, BHP oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

7. Przygotowanie Siatki Wynagrodzeń: Opracowujemy siatkę wynagrodzeń, dostosowaną do struktury i potrzeb firmy.

8. Sporządzanie Umów Cywilnoprawnych: Oferujemy przygotowanie umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia i umów o dzieło.

9. Obsługa Kontroli PIP i ZUS: Wspieramy firmy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS, zapewniając odpowiednią dokumentację i wsparcie. Oferta jest zawsze dostosowywana do indywidualnych potrzeb każdego klienta, co zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę kadrową.

Usługi w zakresie płac

Twoja Przewaga na Rynku

1. Przygotowanie Listy Płac: Tworzenie list płac dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych, dostosowanych do różnych systemów wynagrodzeń.

2. Deklaracje Rozliczeniowe i Raporty do ZUS: Sporządzanie miesięcznych deklaracji oraz imiennych raportów do ZUS.

3. Obliczenia Podatkowe: Wykonanie rocznych i miesięcznych obliczeń podatkowych, w tym PIT-11 i PIT-4R.

4. Naliczanie Wynagrodzeń Specjalnych: Obliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

5. Przygotowanie Świadectw Pracy: Tworzenie dokumentacji kończącej stosunek pracy, w tym świadectw pracy.

6. Druki ZUS RMUA: Sporządzanie i dostarczanie druków ZUS RMUA.

7. Sprawozdawczość dla Urzędów: Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz PFRON.

Każda z usług jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb klienta
zapewnia TO efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

kadry i płace

Kontakt

AM FINANSE SP. Z O.O.

PLAC BANKOWY 2
00-095 WARSZAWA

NIP: 8943094711
REGON: 366395437
KRS: 0000659867

Adres korespondencyjny:
ul. Wrocławska 24A
55-040 Bielany Wrocławskie