Loading...

Jak założyć spółkę cywilną?

Planując rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej z innymi osobami, warto rozważyć formę, jaką jest spółka cywilna. Co to takiego? Jest to popularne rozwiązanie wśród przedsiębiorców, które charakteryzuje się prostotą założenia oraz elastycznością w prowadzeniu. Dziś wyjaśnimy, jak założyć spółkę cywilną, jakie są jej cechy i jakie kroki należy podjąć, aby ją zarejestrować.

Spółka cywilna – co to?

Spółka cywilna to forma prowadzenia działalności gospodarczej oparta na umowie między co najmniej dwoma podmiotami, które postanawiają wspólnie zarządzać przedsięwzięciem gospodarczym. W przeciwieństwie do spółek handlowych spółka cywilna nie jest traktowana jako odrębny byt prawny – nie posiada osobowości prawnej. To oznacza, że nie jest ona samodzielnym podmiotem wobec prawa, co ma istotne konsekwencje dla jej wspólników. Co to jest spółka cywilna i jak wygląda prowadzenie jej w praktyce? Przede wszystkim wszelkie działania prawne, takie jak zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań czy występowanie przed sądem, muszą być realizowane przez wspólników w jej imieniu. Spółka jako taka nie może być stroną w postępowaniach prawnych ani posiadać na własność majątku – wszystkie składniki majątkowe nabyte w ramach działalności spółki stają się wspólną własnością wspólników.

Statut spółki cywilnej nie jest formalnym dokumentem takim jak umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy statut spółki akcyjnej, które wymagają formy aktu notarialnego. W spółce cywilnej wystarczająca jest umowa w formie pisemnej, chociaż nie jest to wymóg obligatoryjny, jest jednak zdecydowanie zalecane, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień czy sporów w przyszłości. Odpowiedzialność wspólników w spółce cywilnej ma charakter osobisty i solidarny, co oznacza, że w przypadku zobowiązań spółki wierzyciele mogą dochodzić ich realizacji zarówno z majątku spółki, jak i z osobistego majątku każdego ze wspólników. To podkreśla, że ryzyko związane z prowadzeniem działalności w tej formie prawnej jest jednym z najważniejszych aspektów, który należy rozważyć przed jej założeniem.

Rejestracja spółki cywilnej – jak to zrobić krok po kroku?

Założenie spółki cywilnej nie wymaga wizyty u notariusza ani składania dokumentów w sądzie rejestrowym. Proces rejestracji spółki cywilnej przebiega znacznie prościej i szybciej niż w przypadku spółek handlowych. Oto kroki, które należy podjąć:

Krok 1: Uzgodnienie i spisanie umowy spółki

Pierwszym i najważniejszym krokiem w procesie tworzenia spółki cywilnej jest uzgodnienie warunków współpracy między przyszłymi wspólnikami oraz formalne spisanie tych ustaleń w formie umowy. Chociaż prawo nie wymaga, aby umowa spółki cywilnej była zawarta w formie aktu notarialnego, zdecydowanie zaleca się, aby dokument ten był sporządzony na piśmie. Zapewnia to większe bezpieczeństwo prawne i pomaga unikać nieporozumień w przyszłości.

Umowa powinna zawierać nie tylko dane personalne wspólników i przedmiot działalności, ale również dokładne informacje na temat:

  • wkładów każdego ze wspólników (mogą być one pieniężne, rzeczowe lub usługowe),
  • zasad podziału zysków oraz pokrywania ewentualnych strat,
  • zakresu odpowiedzialności każdego wspólnika,
  • procedur dotyczących ewentualnego rozwiązania spółki,
  • zasad reprezentacji spółki wobec osób trzecich.

Krok 2: Rejestracja działalności gospodarczej wspólników

Każdy ze wspólników spółki cywilnej musi być zarejestrowany jako przedsiębiorca. Rejestracja ta odbywa się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i może być zrealizowana online. Jest to niezbędne, by każdy ze wspólników mógł na własny rachunek prowadzić działalność gospodarczą, co jest wymagane przez przepisy dotyczące spółek cywilnych.

Krok 3: Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego

Następnie spółka musi być zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru NIP (Numeru Identyfikacji Podatkowej). Jest to konieczne dla celów podatkowych oraz umożliwia spółce pełne uczestnictwo w obrocie gospodarczym.

Krok 4: Uzyskanie numeru REGON

Ostatnim krokiem jest zgłoszenie spółki do Głównego Urzędu Statystycznego w celu uzyskania numeru REGON. Numer ten jest kolejnym identyfikatorem niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, umożliwiającym między innymi zgłoszenie spółki do ZUS czy prowadzenie oficjalnych statystyk gospodarczych.

Kto może założyć spółkę cywilną?

Spółka cywilna jest jedną z najbardziej dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum przedsiębiorców. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność do czynności prawnych, mogą zdecydować się na tę formę współpracy. Dzięki temu spółka cywilna jest otwarta praktycznie dla każdego, kto chce rozpocząć swoją przygodę z biznesem, niezależnie od wielkości planowanej inwestycji czy zakresu działalności.

Jednym z głównych atutów spółki cywilnej jest jej prostota i elastyczność w zakresie zarządzania. Ta forma prawna nie wymaga kapitału zakładowego ani przestrzegania skomplikowanych procedur prawnych, które są charakterystyczne dla spółek handlowych. Spółka cywilna może być założona przez co najmniej dwie osoby, które wspólnie ustalają zasady współpracy, zapisując je w umowie spółki. Jest to szczególnie korzystne dla małych przedsiębiorstw, start-upów czy projektów realizowanych na zasadzie współpracy.

Prowadzenie spółki cywilnej, choć prostsze niż w przypadku innych form prawnych, może generować potrzebę korzystania z profesjonalnego wsparcia, jakim są usługi księgowe dla firm. AM Finanse – obsługa księgowa Warszawa oferuje szeroki zakres rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu, ale również pomocnych w optymalizacji kosztów i unikaniu błędów, które mogą prowadzić do konsekwencji prawnych czy finansowych. Sprawdź nasze:

POZNAJ JAKOŚĆ NASZYCH USŁUG

DOWIEDZ SIĘ JAK PRACUJEMY

Kontakt

AM FINANSE SP. Z O.O.

PLAC BANKOWY 2
00-095 WARSZAWA

NIP: 8943094711
REGON: 366395437
KRS: 0000659867

Adres korespondencyjny:
ul. Wrocławska 24A
55-040 Bielany Wrocławskie